Top

Arsa Tahsisi Belgeleri

2023 Yılı Arsa tahsis bedeli 500,00 (BeşyüzTürkLirası)TL./m2

2023 Yıllık Yönetim Aidat bedelinin 2,50  (İki TL. Elli krş.) TL/m²