TARİFE VE HİZMET BEDELLERİ

7-  Arsa tahsisi bedelleri hakkında görüşüldü. Buna göre; 09.08.2017 tarihli müteşebbis heyet toplantısında 100,00 TL/M2 (YüzTürkLirası) olarak         belirlenen arsa tahsis bedelinin, 2019 yılı için de aynen devamına,

8-  2019 yılı hizmet alım bedelleri aşağıdaki şekilde karar altına alınmıştır.

a)  AG - OG Aboneleri EPDK’nın Edirne O.S.B için belirlemiş olduğu Dağıtım Bedelinin: 1,4900 krş/kwh olarak uygulanmasının uygun olduğuna,

 

b)    2019 yılı Güvence Birim Bedelini:

    b1) Firmaların son iki aylık toplam elektrik sarfiyatı mevcut bulunan teminat   mektubunu geçiyor ise, EPDK’ nın 2019 yılı için belirlemiş                              olduğu 84,80 TL/kW üzerinden teminatın güncellenmesine veya ek teminat verilmesine,

    b2) Firmaların Son iki aylık toplam elektrik sarfiyatı mevcut bulunan teminat mektubunu geçmiyor ise herhangi bir ek teminat istenmemesine,

c)    2019 yılı Kesme-Bağlama Bedeli:

 

KESME-BAĞLAMA

(TL)

AG

33,80

OG

170,60

d)    Elektrik Topraklama ölçüm ücretleri Elektrik Mühendisleri odasının 2019 fiyatları üzerinden %30 iskonto yapılarak uygulanmasına,

e)    Cihaz ölçüm bedelleri (Akım trafosu, gerilim trafosu, cihaz topraklamaları) cihaz başına 100,00- TL (YüzTürkLirası) olarak uygulanmasına

f)     EPDK tarafından 01.01.2019 tarihinden itibaren Reaktif enerji bedeli olarak belirlenen 22,2020 kr/kVARh olarak uygulanmasına, EPDK
tarafından yapılacak değişikliklerin de güncellenerek uygulanmasına,

h)    2019 yılı su abonelik ve bağlantı ücretlerinin 01.01.2019 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtildiği gibi uygulanmasına,

 

 

2019 YILI

ABONELİK ÜCRETİ

BAĞLANTI ÜCRETİ

TOPLAM 

1.000,00- TL.

150,00- TL.

1.150,00- TL.

               

 

2019 YILI

SU BEDELİ (ŞANTİYE)

SU BEDELİ (İSKAN)

ARTEZYAN SU BEDELİ

3,25- TL./m³

2,16- TL./m³

1,10- TL./m³

  

2019 YILI

 ATIK SU BEDELİ

0,84- TL./m³

ı)    2019 yılı Yapı Ruhsat harcı ve Yapı Kullanma İzin belgesi ücretleri aşağıdaki  tabloda belirtildiği gibi uygulanmasına,

2019 YILI RUHSAT HİZMET BEDELLERİ (KAPALI ALAN)

Yapı Ruhsat Birim Fiyatı

 

3,00- TL/m²

Yapı Kullanım İzin Bedeli

 

1,80- TL/m²

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

(Süloğlu Belediyesine ödenecek)

 

             1,00- TL/m²

Ruhsat

Yenileme

İnşaatı Başlamayan

2,40- TL/m²

İnşaatı Devam Eden

1,80- TL/m²

Tadilat Ruhsatı

 

1,20- TL/m²