Top

Lisanssız Elektrik Üretimi

Lisanssız Elektrik Üretimi

ÖNEMLİ DUYURU!


T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU-Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığı’ nın 04/04/2020 tarihli ve 31089 sayılı Resmî Gazete’de de yayınlanan 02/04/2020 tarihli ve 9076 sayılı;

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği uyarınca başvuruların evrak ve teknik yönden aylık periyodlarla değerlendirilmesi;

‘’Dünya Sağlık Örgütü tarafından da pandemi olarak kabul edilen COVID-19 nedeniyle Cumhurbaşkanı ve ilgili resmi makamlarca alınan tedbirlerde dikkate alınarak Kurumumuzca yeni bir bildirim yapılıncaya kadar lisanssız üretim başvurularının değerlendirilmesi maksadıyla komisyon toplantılarının tertip edilmemesi ve konuya ilişkin komisyon toplantılarının Kurumumuzca bildirilen bir tarihe kadar yapılmayacağı’’ Kararı gereği;

Ara verilmiş olan komisyon toplantılarına,

T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU-Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığı’ nın 13/05/2020 tarih, 23131205-110.06.01 E.23167 sayılı yazısı ile;

2020 Mayıs Ayından itibaren yeniden başlanmıştır. Bu süreçte alınmış olan lisanssız üretim başvuruları, ilk aydan başlamak üzere sırayla evrak ve teknik yönden değerlendirme yapılarak sonuçlandırılacaktır.
Tüm katılımcılarımıza önemle duyurulur.


ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ( EİGM) TEKNİK DEĞERLENDİRME RAPOR SONUÇLARI VE
BÖLGEMİZ İÇİNDE LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ YAPAN FİRMALARIMIZ

Lisanssız Elektrik Üretimi
                                                MAYIS 2022 LİSANSSIZ ÜRETİM BAŞVURULARI
                                                               DEĞERLENDİRME TABLOSU