Top

Halihazırda 20 Lt/sn kapasiteli 150 mt. derinliğinde iki kuyudan sağlanan kullanım suyu 1500 m3'lük su deposuna aktarılarak firmalara dağıtım yapılmaktadır.