Top

Halihazırda 20 Lt/sn kapasiteli 150 mt. derinliğinde iki kuyudan sağlanan kullanım suyu 1500 m3'lük su deposuna aktarılarak firmalara dağıtım yapılmaktadır.

Su Abonelik – Bağlantı – Atık Su Ücretleri

Su abonelik ve bağlantı ücretleri ile atık su ücretlerinin, aşağıdaki tablolarda belirtilen şekilde uygulanmasına,

  01.01.2023 tarihinden geçerli olmak üzere, su abonelik  ve bağlantı ücretleri,
su kullanım ile atık su ücretleri ve atıksu kirlilik katsayıları ve ceza oranlarının
aşağıdaki tablolarda belirtilen şekilde uygulanmasına,