Top

İlimizde Organize Sanayi Bölgesi kurulabilmesi amacı ile Edirne Valisi başkanlığında toplanan Müteşebbis Heyet 04.02.1994 tarih ve 94/1 sayılı kararı ile


 1. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası
 2. Edirne Sanayici ve İşadamları Derneği
 3. İl Özel İdaresi
 4. Edirne Belediyesi ile birlikte

Edirne Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyetini oluşturmuşlardır.

1995 yılında ise Sanayi ve Ticaret Bakanlığından kredi tahsisi yapılmak suretiyle fiilen çalışmalara başlanılmış ve altyapı projeleri hazırlatılmıştır.


Organize Sanayi Bölgesi olarak Seçilmiş olan 107 hektarlık alanın Edirne Belediyesi hudutları dışında olması sebebi ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın 22.06.1995 tarihli yazısı ile Edirne Belediyesi Müteşebbis Teşekkülden çıkartılmıştır.
Müteşebbis Heyetin 12/03/2007 tarih ve 2007/02 kararı ile de Edirne Ticaret ve Sanayi Odası ile Edirne Sanayici ve İşadamları Derneğinin hisselerini Edirne İl Özel İdaresine devretmeleri nedeniyle müteşebbis heyet yeniden oluşturulmuştur.


2006 yılsonu itibari ile elektrik altyapısı, Pissu, yağmursuyu ve Telekom altyapıları ile içme suyu altyapısı tamamlanmıştır.


Organize Sanayi Bölgesindeki toplam parsel sayısının 1/3 ünde işyeri açma ve çalışma ruhsatı alan firmaların temsilcileri, 2014 yılında yapılan seçimle Müteşebbis Heyet ve Yönetim Kurulu üyeliklerine dahil olmuşlardır.


2017 yılında Trakya Kalkınma Ajansının da hibe desteği ile kimyasal ve biyolojik ünitelerden oluşan 1000 m3/gün kapasiteli arıtma tesisimiz devreye alınmış ve sorunsuz olarak hizmet vermektedir.


2018 yılında ise doğal gaz alt yapısı tamamlanarak, alternatif enerji kaynağı olarak doğal gaz sanayicilerimizin hizmetine sunulmuştur.


2019 yılı içerisinde ise İmar revizyon planı tamamlanarak Bakanlığımız tarafından onaylanmış ve yapılaşmadaki %50 olan toplam inşaat alanı %70’e çıkmıştır.

Misyonumuz

Yeniliklere açık, sürekli iyileştirici ve sürdürülebilir yaklaşımla,

 • Katılımcılarımıza kaliteli,
 • Uygun fiyatlı hizmet vermek,
 • Nitelikli insan kaynağı sağlanması konusunda destek vermek
 • Sosyal sorumluluk projeleri ile toplum ve çevre yararını ön planda tutmaktır.

Vizyonumuz

 • Teknolojik gelişmelere ayak uydurabilen,
 • Katılımcıların; teknolojisi yüksek ürünlerle rekabetçi küresel markalar yaratılmasında, gerekli nitelikli alt yapı hizmetlerini sunan,
 • Nitelikli insan kaynağının hem yetiştirilmesinde hem de istihdam edilmesinde öncü,
 • İnovatif, çevreci, tercih edilen ve toplumsal duyarlılığı en üst seviyede bir OSB olmaktır.

Değerlerimiz

 • Katılımcı ve Kaliteli hizmet odaklı,
 • Çevreye ve insana saygılı,
 • Evrensel etik ilkelerine saygılı,
 • Şeffaf ve Adil,
 • Yenilikçi,
 • Çözüm odaklı.

Kalite Politikamız

T.C. EDİRNE VALİLİĞİ

EDİRNE ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ olarak,

 • Kurumsal alanda gösterdiğimiz tüm faaliyetlerimizde iş kalitemizi yüksek tutmak amacıyla;
 • Müşteri firma memnuniyetimiz yüksek tutmayı ve sürekliliğini sağlamayı,
 • Çalışanlarımızın donanımını arttırmak için gerekli olan bilgi ve becerilerin kazandırılmasını sağlamayı,
 • Müşteri taleplerine uygun nitelikte kalite hizmeti sunmayı,
 • Kamusal operasyonlar alanında, hizmet ve mükemmellik prensiplerini uygulamayı,
 • Kalite yönetim sistemimiz başta olmak üzere, işimizde sürekli iyileşmeyi ve gelişmeyi hedefimiz olarak belirlemeyi,
 • Tabii olduğumuz ilgili yasal şartları ve ISO 9001:2015 Standart şartlarını karşılamayı taahhüt ederiz.


EDİRNE ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ